Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
home > museum > verzamelaars en hun passie

Nawoord

Selecteren en bewaren

Logisch is dat verzamelaars ieder op hun eigen wijze opereren waardoor het resultaat dus zeer uiteenlopend is. Naast prachtige homogene collecties rond een bepaald thema zien we onvermijdelijk verzamelingen met grote leemtes en onherroepelijke oververtegenwoordigingen. Sommige verzamelaars verliezen de kwaliteit uit het oog ten faveur van de omvang van hun bezit. Dan prevaleert het vergaren boven het selecteren en zie je door de bomen het bos niet meer. Niet voor niets gaat de zegswijze: een collectie is zo goed als het slechtste stuk. Daarmee wordt op fijne wijze aangegeven dat selectie en kwaliteit de noodzaak bepalen voor een optimaal eindresultaat.

De selectie start wanneer de voorwerpen uit de gebruiksomgeving worden weggehaald. Dat kan in verschillende circuits gebeuren. Voor gebruiksvoorwerpen waartoe de pijp behoort, geldt dat ze na een periode van gebruik als afdankertjes verkocht worden. Dan vinden zij een tweede gebruiker of vaker een bestemming in een verzameling. Vervolgens is het onduidelijk wanneer zij weer op de markt komen. In de vrije handel vind je dus gemiddeld veel voorwerpen van zo'n twintig tot veertig jaar oud. Zeldzamer zijn de oudere zaken afkomstig van een tweede generatie eigenaars. Objecten ouder dan tachtig jaar hebben een veel grotere zeldzaamheidswaarde, zij hebben al een lange tijd overleefd, doorgaans eerst als gebruiksvoorwerp, daarna als curiositeit.

De aandacht die de verzamelaar vervolgens aan een voorwerp schenkt is van doorslaggevende invloed op de toekomst van het object. Door opname in een verzameling komt het voorwerp, in dit geval de pijp, in een beschermde omgeving terecht. Het is door aankoop weggenomen uit de sfeer van de handel of gebruik, beide risicovolle omgevingen voor slijtage, breuk en verlies. Door de pijp voor langere tijd vast te houden in een verzameling, groeit de zeldzaamheidswaarde. In een ideaal geval wordt de pijp in deze periode onderwerp van studie of publicatie, waardoor bovendien het historisch belang toeneemt. Bij verkoop van de verzameling wordt het beschermde leven van de collectie vaak voortgezet door het door te geven aan een volgende liefhebber. Wanneer het object terugkeert in de handel, raakt het tijdelijk los van de beschermde semi-museale koestering totdat het opnieuw bij een verzamelaar een goed tehuis vindt.

Duidelijk mag zijn dat de passie van de verzamelaar voor het voorwerp dus een meervoudig belang heeft. Het selecteren vanuit de tijdgeest is de eerste actie die het object een meer veilige toekomst geeft. Het bewaren op zich zorgt ervoor dat het object de aandacht krijgt die het (soms) verdient. Het weer doorgeven aan een volgende liefhebber is een volgende belangrijke schakel in die keten. Het schept de basis voor een meer gezekerd bestaan voor het voorwerp dat uiteindelijk aan zeldzaamheid en belang wint en museaal kan worden.

Een kenmerk van de particuliere verzameling is verder dat zij na verloop van tijd altijd weer uiteen valt. Soms duurt de liefde van de verzamelaar maar een paar jaar, soms enkele decennia, in gunstige gevallen een leven lang of zelfs nog een tweede generatie. Uiteindelijk wordt het materiaal vervreemd en vindt weer een nieuwe bestemming bij een volgende verzamelaar of bij meerdere liefhebbers. In uitzonderlijke gevallen wordt een deel in een museum opgenomen. Volgens sommige verzamelaars is dat de doodsteek voor de collectie, voor anderen de ideale en ultieme eindbestemming.

1

Afbeeldingen 1 / 7

Vondst van de rommelmarkt
Voorwerp uit de antiekwinkel
Aankoop uit een tabaksspeciaalzaak
Object uit het verzamelaarscircuit
Aankoop Amsterdamse veiling
Aankoop Christie's Londen
Uit voormalig museumbezit