Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > museum > verzamelaars en hun passie

Fascinatie voor klei

Een Fransman die tot de bron doordringt

Vergelijkbaar met Copin is de Franse verzamelaar Jean Laffont. Hij was iets later actief dan Copin in België, maar zijn werkwijze en passie vertoont sterke overeenkomst. Laffont was aanvankelijk geobsedeerd door de kleipijp in het algemeen. Die verzamelpassie leefde hij onbelemmerd uit: van iedere denkbare pijp werd een voorbeeld bewaard. Gaandeweg kreeg hij ook belangstelling voor de schoonheid van de pijp als kunstnijverheidsuiting. Wanneer de gelegenheid zich voordeed kocht hij naast versierde kleipijpen ook artistieke stukken van hout, meerschuim of porselein. Later zelfs aangevuld met opmerkelijke etnografische voorbeelden.

Het meest opvallend uit zijn bezit was het complete productieoverzicht inclusief de toonkamercollectie van de firma Victor Belle uit Serves in Frankrijk. De overname van die grote hoeveelheid is wel de meest ultieme daad voor een verzamelaar. Naast alle modellen in uiteenlopende kleuren bezat Laffont zelfs het complete bestand aan persmallen van de fabriek. Deze keuze, of liever gezegd het ontbreken van een keuze, leverde een collectie op waarvan in Frankrijk geen tweede te vinden was. Een onderwerp overigens waar ook niemand zich op wenste te richten. Uiteraard was het meest attractieve deel van de collectie van Laffont de in de loop van de jaren fors gegroeide reeks topstukken van gevarieerde materialen en herkomst. Zij hadden niet de neuzelige details van de kleipijp maar toonden de majestueuze variatie aan rooktoestellen.

Op het laatst moet zijn verzameling wel de omvangrijkste in Frankrijk zijn geweest. Maarliefst zeven veilingen zijn nodig geweest om de enorme aantallen pijpen onder nieuwe verzamelaars te verdelen. Op de reeks Parijse veilingen gehouden tussen december 1984 en juli 1986 hebben de verzamelaars om zijn merite gevochten en het geheel bracht geweldige prijzen op. Slim als veilinghuizen zijn, werd met tussenpozen een portie aangeboden en liet men de bieders in het ongewisse over wat nog zou komen.

De collectie van Laffont is in het Amsterdam Pipe Museum op twee verschillende punten aanwezig. Het meest kenmerkend is de overzichtscollectie van de firma Belle in Serves. Door het grote aanbod op de veilingen is het mogelijk gebleken van deze fabriek een representatief productieoverzicht samen te stellen en voor het nageslacht te behouden; overigens wel iets selectiever dan Laffont deed. Dat geldt voor de steelpijpen en de manchetkoppen maar ook voor de persvormen. Daarnaast zijn enkele werkelijk fraaie pijpen aangeschaft, gemaakt van diverse materialen zoals porselein, meerschuim en hout. Zij vormden ook bij Laffont de topstukken en hebben in het Amsterdam Pipe Museum een plaats in de vaste presentatie gekregen. In Amsterdam zorgen zij opnieuw voor het ultieme kijkgenoegen.

1

Afbeeldingen 1 / 7

Gouds model emailpijp van Belle
Gambierpijp met sprinkhaan
De poppenkast van Janklaassen
Koningin Wilhelmina door Gambier
Kleipijp met de bijnaam ananas
Driedelige persvorm van Dutel
Royale meerschuim portretpijp

Collectie
Amsterdam Pipe Museum

Objecten uit de collectie Laffont